Latest News

ANATRAN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG.

AnaTran Cần Tuyển Dụng Các Vị Trí Sau.

Giáo Viên Nail.

- Tham gia giảng dạy cá lớp đào tạo tại trung tâm AnaTran.

apply now

Quản Lý Lớp Học

- Hỗ trợ giáo viên chuẩn bị tài liệu, giáo trình và công tác giảng dạy.

apply now

Phụ Trách Cộng Đồng

- Viết content, chuẩn bị hình ảnh, tổ chức sự kiện online trên các MXH.

apply now

GIÁO VIÊN NAIL

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia giảng dạy tại các lớp học tại trung tâm
 • Tham gia phát triển chương trình đào tạo nâng cấp giáo trình vào mõi tháng của trung tâm
 • Hỗ trợ: Tìm kiếm - đào tạo giáo viên, giải quyết các vấn đề liên quan đến lớp học nhằm nâng cao giá trị cho học viên và khách hàng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Độ tuổi: Từ 23 - 30
 • Có kinh nghiệm trong nghề Nail, đặc biệt các kỹ thuật nâng cao.
 • Kỹ năng giảng dạy, truyền đạt giao tiếp tốt, có khả năng điều khiển được không khí của lớp học.

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

 • Mức lương: Thỏa thuận khi xác minh được năng lực và khả năng.
 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tạo điều kiện để phát huy giá trị cá nhân.
 • Được tiếp cận đến hệ thống quy trình công việc.

GIÁO VIÊN NAIL

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia giảng dạy tại các lớp học tại trung tâm
 • Tham gia phát triển chương trình đào tạo nâng cấp giáo trình vào mõi tháng của trung tâm
 • Hỗ trợ: Tìm kiếm - đào tạo giáo viên, giải quyết các vấn đề liên quan đến lớp học nhằm nâng cao giá trị cho học viên và khách hàng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Độ tuổi: Từ 23 - 30
 • Có kinh nghiệm trong nghề Nail, đặc biệt các kỹ thuật nâng cao.
 • Kỹ năng giảng dạy, truyền đạt giao tiếp tốt, có khả năng điều khiển được không khí của lớp học.

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

 • Mức lương: Thỏa thuận khi xác minh được năng lực và khả năng.
 • Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tạo điều kiện để phát huy giá trị cá nhân.
 • Được tiếp cận đến hệ thống quy trình công việc.